Showing 1–48 of 63 results

ดิสเพลย์อาหาร

(B) ถาดสาน SL 7*14

฿999.00

ดิสเพลย์อาหาร

(B) หอยทาก # 2

฿1,400.00

ดิสเพลย์อาหาร

(B) หอยทาก # 3

฿1,800.00

อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารอื่นๆ

กระดิ่งมือทองเหลือง 3″

฿550.00

ภาชนะทองเหลือง/ลายไทย

กระถางธูปจานรอง ทล 3″

฿400.00

ภาชนะทองเหลือง/ลายไทย

กระถางธูปจานรอง ทล 4″

฿550.00

ภาชนะทองเหลือง/ลายไทย

กระถางหัวสิงห์ 3.5″

฿450.00

ภาชนะทองเหลือง/ลายไทย

กระถางหัวสิงห์ 3″

฿380.00

ภาชนะทองเหลือง/ลายไทย

กระถางหัวสิงห์ 4″

฿590.00

ภาชนะทองเหลือง/ลายไทย

กระถางหัวสิงห์ 5″

฿650.00

ภาชนะทองเหลือง/ลายไทย

กระถางหัวสิงห์ 6″

฿1,100.00

อุปกรณ์ขนมไทย/กระทะทองเหลือง

กระทะทองเหลืองหนา10 ขนาด21 ซม.

฿1,250.00

อุปกรณ์ขนมไทย/กระทะทองเหลือง

กระทะทองเหลืองหนา11 ขนาด24 ซม.

฿1,750.00

อุปกรณ์ขนมไทย/กระทะทองเหลือง

กระทะทองเหลืองหนา13 ขนาด28 ซม.

฿2,400.00

อุปกรณ์ขนมไทย/กระทะทองเหลือง

กระทะทองเหลืองหนา14 ขนาด30 ซม.

฿2,900.00

อุปกรณ์ขนมไทย/กระทะทองเหลือง

กระทะทองเหลืองหนา15 ขนาด33 ซม.

฿3,900.00

อุปกรณ์ขนมไทย/กระทะทองเหลือง

กระทะทองเหลืองหนา16 ขนาด35 ซม.

฿5,200.00

อุปกรณ์ขนมไทย/กระทะทองเหลือง

กระทะทองเหลืองหนา7 ขนาด15 ซม.

฿750.00

อุปกรณ์ขนมไทย/กระทะทองเหลือง

กระทะทองเหลืองหนา8 ขนาด16 ซม.

฿850.00

อุปกรณ์ขนมไทย/กระทะทองเหลือง

กระทะทองเหลืองหนา9 ขนาด18 ซม.

฿950.00

อุปกรณ์ขนมไทย/กระทะทองเหลือง

กระบวยทองเหลือง 6.5 ซม.#4(24ซม)

฿320.00

ภาชนะทองเหลือง/ลายไทย

กาน้ำทองเหลืองกลมกลาง

฿1,600.00

ภาชนะทองเหลือง/ลายไทย

กาน้ำทองเหลืองกลมใหญ่

฿2,300.00

ภาชนะทองเหลือง/ลายไทย

ขันตักบาตรทองเหลือง 5″ลาย

฿1,250.00

ภาชนะทองเหลือง/ลายไทย

ขันตักบาตรทองเหลือง 6″ลาย

฿1,400.00

ภาชนะทองเหลือง/ลายไทย

ชุดกรวดน้ำทองกลาง

฿550.00

ภาชนะทองเหลือง/ลายไทย

ชุดกรวดน้ำทองเล็ก

฿480.00

ภาชนะทองเหลือง/ลายไทย

ทัพพีทองเหลืองเรียบกลาง

฿320.00

ภาชนะทองเหลือง/ลายไทย

ทัพพีทองเหลืองเรียบใหญ่

฿420.00

ภาชนะทองเหลือง/ลายไทย

ปิ่นโตทองเหลือง 3 ชั้น ลาย

฿5,500.00